Black Ribbon

ข่าว/กิจกรรม

 • สัมมนาให้ความรู้ อาคารที่เข้าร่วมโครงการปีที่ 5

  สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
  จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์
  หมายเหตุ รับเฉพาะอาคารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  ดูกำหนดการ

  Read more ...  
 • ประกาศรายชื่ออาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์

  รายชื่ออาคารปีที่ 4 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2
  ประเภทอาคารโรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ คลิกที่นี่

  รายชื่ออาคารปีที่ 5 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1
  ประเภทอาคารโรงพยาบาล อาคารโรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คลิกที่นี่

   

Facebook

Ebook MEA Energy Saving Building

คู่มือประเมินอาคารปี 4


ภาพกิจกรรม

พิธีประกาศรางวัลฯ ปี 2016 ชุดที่ 2
Image Download

ปฏิทินกิจกรรม

New Clipping

News Cliping
Image Detail Image Download

VDO

พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน
“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” MEA Energy Saving Building:2016
ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ