สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับสำนักงาน แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับโรงแรม แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่ 

 

กำหนดวันปิดรับสมัคร  

 

การส่งใบสมัคร

แฟกซ์ 0-2872-5495 
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการจะลงทะเบียนยืนยันตอบรับอาคารของท่าน และจัดส่งเอกสารใบสมัครฉบับสมบูรณ์กลับไปให้ท่าน

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด