หากอาคารมีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวด กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน  พร้อมลงนามรับรองข้อมูลโดยหัวหน้างาน หรือผู้จัดการแผนกของอาคารนั้น และส่งใบสมัครที่สมบูรณ์แล้วกลับมายังโครงการก่อนปิดรับสมัคร ทางโทรสาร. 02-8725495 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หลังจากนั้นทางโครงการจะประกาศรายชื่ออาคารที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.meaenergysavingbuilding.net

การส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 0-2872-5491-4 ต่อ 1000, 1406  โทรสาร 0-2872-5495

 

 สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Drownload ใบสมัครได้ คลิกที่นี่

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด