ภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่