รายชื่ออาคารที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 5
MEA Energy Saving Building 2017
จำนวนอาคารทั้งหมด 29 แห่งคลิกที่รูป เพื่อชมภาพขยายใหญ่