รายชื่ออาคารปีที่ 4 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2
ประเภทอาคารโรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ คลิกที่นี่

รายชื่ออาคารปีที่ 5 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1
ประเภทอาคารโรงพยาบาล อาคารโรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คลิกที่นี่