แบบ A สำหรับอาคารปี 2 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2

Downloads
 X-Stand แบบ A ai 

1. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม)

New X-Stand_A-01.jpg

2. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์)

New X-Stand_A-02.jpg

3. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) New X-Stand_A-03.jpg
4. อาคาร อินเตอร์เชนจ 21 New X-Stand_A-04.jpg
5. อาคาร เอ็กซิมแบงค์ New X-Stand_A-05.jpg
6. อาคาร บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) New X-Stand_A-06.jpg
7. อาคาร เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ ปิ่นเกล้า New X-Stand_A-07.jpg
8. อาคาร สถาบันวิทยาการตลาดทุน New X-Stand_A-08.jpg
9. โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน New X-Stand_A-09.jpg
10. โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ New X-Stand_A-10.jpg
11. อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ New X-Stand_A-11.jpg
12. โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล  New X-Stand_A-12.jpg
13. โรงแรม ริชมอนด์

New X-Stand_A-13.jpg