แบบ B อาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ ๑
(ไม่ประกวดต่อใน ระดับที่ ๒)

Downloads
 X-Stand แบบ B ai 

1. ชินวัตรทาวเวอร์ ๓

New X-Stand_B-01.jpg

2. โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

New X-Stand_B-02.jpg

3. โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ New X-Stand_B-03.jpg
4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน New X-Stand_B-04.jpg
5. บางกอกสหประกันภัย New X-Stand_B-05.jpg
6. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ (สำนักงาน) New X-Stand_B-06.jpg
7. โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ ฯ New X-Stand_B-07.jpg
8. เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส

New X-Stand_B-08.jpg

อาคาร สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ ๑
(เข้าประกวดต่อในระดับที่ ๒)
Downloads
X-Stand แบบ C ai
1. โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ฯ  New X-Stand_C-01.jpg
2. โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน  New X-Stand_C-02.jpg
3. โรงแรม ริชมอนด์  New X-Stand_C-03.jpg
4. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  New X-Stand_C-04.jpg
5. ซี.พี.ทาวเวอร์ ๑  New X-Stand_C-05.jpg
6. ซี.พี.ทาวเวอร์ ๒   New X-Stand_C-06.jpg
7. ซี.พี.ทาวเวอร์ ๓   New X-Stand_C-07.jpg
8. เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (สำนักงาน)  New X-Stand_C-08.jpg
9. ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์   New X-Stand_C-09.jpg
10. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  New X-Stand_C-10.jpg
11. อินเตอร์เชนจ ๒๑  New X-Stand_C-11.jpg
12. ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  New X-Stand_C-12.jpg
13. เอ็กเชน ทาวเวอร์  New X-Stand_C-13.jpg
14. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม)  New X-Stand_C-14.jpg
15. สถาบันวิทยาการตลาดทุน  New X-Stand_C-15.jpg
16. โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์   New X-Stand_C-16.jpg