เอกสารดาวน์โหลดสัมมนาให้ความรู้
เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    
  • เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0

คุณเกชา ธีระโกเมน

คลิกที่นี่ (20.4 MB)
  • ชี้แจงรายละเอียดการเข้าตรวจประเมินอาคารปีที่ 5 ระดับที่ 2 
คณะทำงาน มจธ.

คลิกที่นี่ (1.41 MB)