คู่มือประเมินอาคารปี 5

สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล, ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ประเภทโรงแรม, ประเภทไฮเปอร์มาเก็ต, ประเภทสำนักงาน, ประเภทมหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี่