แบบจำลองของอาคารปี 2 อาคารประเภทสำนักงาน และ โรงแรม

แบบจำลองอาคารประเภทสำนักงาน

แบบจำลองอาคารประเภทโรงแรม

ตารางที่ 1 มิติของอาคารโรงแรม

มิติ กว้าง (ม.) ยาว (ม.) สูง (ม.)

ภัตตาคาร

16.5 34.5 3

Circulation(Lobby)

16.5 16.0 3

Lounge and Entertainment

16.5 34.5 3

ห้องสัมมนา/ห้องจัดเลี้ยง

16.5 34.5 6

พื้นที่หมุนเวียน

16.5 16.0 3

ห้องพักแขก

3.8 8.25 2.5

 


แบบจำลองของอาคารปี 1 อาคารประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต และ โรงพยาบาล

รูปแบบจำลองของอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต

รูปแบบจำลองของอาคารโรงพยาบาล