ภาพกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่