สื่อการบรรยายงานสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดสื่อ คลิกที่นี่