ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม Eternity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ รับเฉพาะอาคารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

คู่มือประเมินอาคารปี 5

สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล, ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ประเภทโรงแรม, ประเภทไฮเปอร์มาเก็ต, ประเภทสำนักงาน, ประเภทมหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี่

กำหนดการพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร" MEA Energy Saving Building:2016 
จัดขึ้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 60 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ แผนที่งาน

ภาพกิจกรรม สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์
ชมภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.–๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์
หมายเหตุ รับเฉพาะอาคารที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ดูกำหนดการ

ภาพกิจกรรม ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

รายชื่ออาคารปีที่ 4 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 2
ประเภทอาคารโรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ คลิกที่นี่

รายชื่ออาคารปีที่ 5 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1
ประเภทอาคารโรงพยาบาล อาคารโรงแรม อาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า คลิกที่นี่

รูปภาพบรรยากาศงานพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"  จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ดูรูป คลิกที่นี่

ขอเชิญอาคารที่สมัครเข้าประกวดอาคารปีที่ 5 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต