ดาวน์โหลด ประกวดอาคารปี 1

 อาคารที่ได้รับรางวัล ปี 1 ระดับที่ 2  Downloads
X-Stand แบบ C ai
1. โรงพยาบาลพญาไท 2  New X-Stand_D-01.jpg
2. โรงพยาบาลพญาไท 3  New X-Stand_D-02.jpg
3. โรงพยาบาลนครธน   New X-Stand_D-03.jpg
4. เทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ  New X-Stand_D-04.jpg
5. เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4  New X-Stand_D-05.jpg
6. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  New X-Stand_D-06.jpg
7. แม็คโคร สาขาสาทร  New X-Stand_D-07.jpg
8. เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 3  New X-Stand_D-08.jpg

หัวข้อ

วิทยากร

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดัชนีการใช้พลังงาน  (MEA Index) คุณดำรงค์ บัวยอม คลิกที่นี่ (2.74 MB)
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ (Split type, Chiller, Clean room)
  • ความรู้เบื้องต้นในระบบปรับอากาศ
  • แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย คลิกที่นี่ (15.3 MB)
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างและอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ
  • ความรู้เบื้องต้น
  • แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
อ.ธวัชชัย ชยาวนิช คลิกที่นี่ (3.6 MB)
การจัดทำข้อเสนอการปรับปรุง
  • รูปแบบข้อเสนอการปรับปรุง
  • การตรวจวัดและพิสูจน์ผล (M&V)

คุณณัฐวุฒิ  เลาหะกาญจนศิริ 

คุณอนุศักดิ์ เผือกเกษม

คลิกที่นี่ (2.58 MB)

คลิกที่นี่ (5.4 MB)

 

 

สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download ใบสมัครได้ คลิกที่นี่ 

 

กำหนดการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  15 มีนาคม 2556

 

การส่งใบสมัคร

แฟกซ์ 0-2872-5495 
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณหทัยนุช โทร. 0-2872-5491-4 ต่อ 1406

 

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครได้ คลิกที่นี่ 

 ใบสมัครโดยละเอียด สำหรับโรงพยาบาล คลิกที่นี่

 ใบสมัครโดยละเอียด สำหรับไฮเปอร์มาร์เก็ต คลิกที่นี่

 

 

กำหนดวันปิดรับสมัคร  

 

การส่งใบสมัคร

แฟกซ์ 0-2872-5495 
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงการจะลงทะเบียนยืนยันตอบรับอาคารของท่าน และจัดส่งเอกสารใบสมัครฉบับสมบูรณ์กลับไปให้ท่าน

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด