เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับอาคารระหว่างใช้งาน
(Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability for Existing Building: Operation and Maintenance)
จัดทำโดย สถาบันอาคารเขียวไทย
คลิกที่นี่