RSS
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคาร EEC ACADEMY โดย นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้านครหลวง
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารสถาบันอีอีซี กรุงเทพฯ
เยี่ยมชมอาคาร EEC
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารการจัดการ การใช้พลังงานและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในอาคาร
ณ อาคารสถาบันอีอีซี
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารปีที่ 5
พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน
“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” MEA Energy Saving Building:2017
ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคารธารา สาทร
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารธารา สาทร
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร รร.เจดับบลิวแมริออท
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารโรงแรมเจดับบลิวแมริออท
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร เดอะมอลล์ท่าพระ
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร เดอะมอลล์ท่าพระ
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร รพ.วิชัยเวช
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม)
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร เดอะมอลล์บางแค
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร เดอะมอลล์บางแค
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร ปตท. สำนักงานพระโขนง
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร ปตท. สำนักงานพระโขนง
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร เดอะมอลล์บางกะปิ
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารเดอะมอลล์บางกะปิ
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร รพ.พระนั่งเกล้า
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร รพ.พระนั่งเกล้า
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร รร.เจ้าพระยาปาร์ค
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร รร.เจ้าพระยาปาร์ค
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร Energy Complex
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร Energy Complex
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร รพ.ราชวิถี
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารโรงพยาบาลราชวิถี
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร รร.เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคาร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว
กิจกรรมตรวจประเมินอาคารปี 5 ระดับที่ 2 - กิจกรรมตรวจประเมินอาคาร รพ.ลาดพร้าว
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 5
อาคารโรงพยาบาลลาดพร้าว
รูปสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0

การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

สัมมนาให้ความรู้อาคารปีที่ 5
สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
วันที่ 29 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ ปี 2016
พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน
“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร”จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ ปี 2016 - พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ ปี 2016 ชุดที่2
พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ambassador พบสือมวลชน ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ทูตประชาสัมพันธ์ ของโครงการได้เดินสายเข้าพบสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปีที่ 5 และเชิญสื่อมวลชลร่วมงาน พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"

(Spring news, ThaiPBS, เดลินิวส์, บ้านเมือง, มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, สยามรัฐ, bangkok post, Nation, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, MCOT, ช่อง 7, ช่อง 3, Voice TV, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, NBT, NBC, ไทยโพสต์)

รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.อัสสัมชัญธนบุรี
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.วัฒนพฤกษา
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.สตรีศรีสุริโยทัย
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปตรวจประเมินอาคาร รร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.วัฒนาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.เกษมพิทยา
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.แจงร้อนวิทยา
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปประเมินอาคาร รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปตรวจประเมินอาคารปี 4 - รูปตรวจประเมินอาคาร รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ภาพกิจกรรมการเข้าตรวจประเมินตัดสินอาคารประหยัดพลังงาน ระดับที่ 2 ปีที่ 4
ประเภทอาคารโรงเรียน
รูปประชุมชี้แจงโครงการปีที่ 5

ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 5
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต

MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนเกษมพิทยา
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 18 สิงหาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนเกษมพิทยา
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 3 สิงหาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 2 สิงหาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 28 กรกฏาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนวัฒนพฤกษา
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนวัฒนพฤกษา
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 12 กรกฏาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 6 กรกฏาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 5 กรกฏาคม 2559
ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ร่วมกับ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road show โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 22 มิถุนายน 2559
ร่วมกับ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน - Road Show โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษา
กิจกรรม MEA Road show เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ร่วมกับ โรงเรียนเซนต์หลุยศึกษา
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันในระดับที่ 2 อาคารปีที่ 4
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันในระดับที่ 2 อาคารปีที่ 4 "โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 4" จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
รูปงานพิธีมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ปี 3
พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน
"โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร" MEA Energy Saving Building:2015
จัดขึ้น วันที่ 27 มกราคม 59 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
MEA Ambassador เข้าพบสื่อมวลชน
เมื่อวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2559 น้องๆ MEA Ambassador เข้าพบสื่อมวลชน
เพื่อเชิญชวนไปงานพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน 
วันที่ 27 มกราคม 59 เวลา 13.00-16.00 น.
สัมมนาให้ความรู้อาคารที่เข้าร่วมโครงการปี 4
การสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 4
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
รูปสัมมนาเปิดตัวโครงการฯ ปีที่ 4

สัมมนาโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

MEA Energy Saving Building

(อาคารประเภทโรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ)

วันที่ 14 กันยายน 2558 ณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ประชุมติดตามกิจกรรมการแข่งขันในระดับที่ 2
การประชุมติดตามกิจกรรมการแข่งขันในระดับที่ 2
(มหาวิทยาลัยและศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม MC ชั้น 3 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
งานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันในระดับที่ 2 ปีที่ 3

งานประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การเข้าแข่งขันในระดับที่ 2 ปีที่ 3

ณ อาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น.

MEA Ambassador เข้าพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558 ทูตประชาสัมพันธ์ ของโครงการได้เดินสายเข้าพบสื่อ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการปี 3

(Spring news, ThaiPBS, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย, ผู้จัดการรายวัน, สยามรัฐ, bangkok post, Nation, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, MCOT)

 

รูปงานพิธีมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ปี 2

พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน
"โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

New Cliping
กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงพยาบาลพญาไท 2

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
อาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัล MEA Award 2013
ณ ห้องประชุม 2 ฝั่งใหม่ อาคารจอดรถ 1 ชั้น Meeting โรงพยาบาลพญาไท 2
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น.

พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์  - ผู้ร่วมงาน พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์

พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน
“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร”
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์  - ภาพบรรยากาศช่วงพิธีการ

พิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน
“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร”
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

ประกวดทูตประชาสัมพันธ์ MEA Ambassador

ประกวดทูตประชาสัมพันธ์ MEA Ambassador

วันที่ 27 สิงหาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาเกณฑ์การตัดสิน 

ณ วันที่ 27 กันยายน 2555

สัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามฯ

ภาพบรรยากาศงาน สัมมนาเปิดตัวโครงการและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
"โครงการส่งเสรมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"

ที่จัดขึ้น วันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00น.

ณ ห้อง Pinnacle 1-2-3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัน

สัมมนาให้ความรู้อาคารที่เข้าร่วมโครงการ

งานสัมมนาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร  ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ รร.อโนมา

MEA Ambassador พบสื่อมวลชน

MEA Ambassador พบสื่อมวลชน เพื่อแนะนำโครงการ

MEA Ambassador พบสื่อมวลชน - MEA Ambassador เข้าพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 2

วันที่ 26 และ 28 กุมภาพันธ์ น้องๆ MEA Ambassador เข้าพบสื่อมวลชน เพื่อเชิญชวนไปงานประกาศผลรางวัล MEA วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 57

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑ - pic1
pic1 (21)

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑ - pic2
pic2 (60)

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑ - pic3
pic3 (40)

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑ - pic4
pic4 (28)

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑ - pic5
pic5 (10)

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑ - pic6
pic6 (22)

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Saving Buildings ระดับที่ ๑
วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

สัมมนาเปิดตัว โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปี 2
สัมมนาเปิดตัว โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปี 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล
สัมมนาให้ความรู้อาคารปี 2

การสัมมนาให้ความรู้เรื่อง "แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปี 2

วันที่ 25 กันยายน 2556
ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพ