อาคารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  กรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูลและส่งกลับมาให้โครงการ โดยสามารถขอรับใบสมัครและข้อมูลโครงการได้จาก

  เอกสารแนบจดหมายเชิญจากโครงการ
  ขอรับและยื่นใบสมัครภายในงานสัมมนาเปิดโครงการ ฯ 
  Download ใบสมัคร คลิกที่นี่
 ร่วมติดตามกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊คโครงการได้ที่ www.facebook.com/MEAAward หรือ เว็บไซต์ www.meaenergysavingbuilding.net

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข 02-872-5495  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.