อาคารที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  กรุณากรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมลงนามรับรองข้อมูล และส่งกลับมาให้โครงการภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร  โดยมีกำหนดเปิดรับสมัครอาคารปีที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 และรับอาคารจำนวนจำกัด  สามารถขอรับใบสมัครและข้อมูลโครงการจาก

  เอกสารแนบจดหมายเชิญจากโครงการ
  ขอรับและยื่นใบสมัครภายในงานสัมมนาเปิดโครงการ ฯ 
   Download ใบสมัครได้ที่ www.meaenergysavingbuilding.net  คลิกที่นี่
  ส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข 02-470-9609 หรือE-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 ร่วมติดตามกิจกรรมผ่านเฟสบุ๊คโครงการได้ที่ www.facebook.com/MEAAward หรือ เว็บไซต์ www.meaenergysavingbuilding.net

การส่งใบสมัคร

ส่งใบสมัครทางโทรสารที่หมายเลข 02-470-9609 หรือE-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.