การไฟฟ้านครหลวงได้จัดโครงการฯ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยเริ่มดำเนินการจัดประกวดนับตั้งเดือนสิงหาคม 2556 ถึงเดือนเมษายน 2558 ในการประกวดอาคารครั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มอาคารที่ กฟน. ให้การส่งเสริม คือ อาคารประเภทโรงแรมและสำนักงาน หลังจากเปิดตัวโครงการ ฯ มีอาคารสมัครเข้าร่วมประกวด 38 แห่ง ประกอบด้วยโรงแรม 14 แห่งและสำนักงาน 24 แห่ง โครงการฯ ได้เข้าทวนสอบข้อมูลและตรวจวัดค่าเกณฑ์คุณภาพการใช้พลังงาน MEA Index ณ อาคารจริง และพิจารณาตัดสินมอบตราสัญลักษณ์ ฯ ระดับที่ 1 “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคารรวมทั้งสิ้น 24 อาคาร ประกอบด้วย


ประเภทโรงแรม 7 แห่ง ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์, โรงแรมริชมอนด์ , โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ, โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด, โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

ประเภทสำนักงาน 17 แห่ง ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3, ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) , ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์), ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (สำนักงาน), ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม), บางกอกสหประกันภัย, ปาร์คเวนเจอร์ อีโคเพล็กซ์, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ (สำนักงาน), สถาบันวิทยาการตลาดทุน, อินเตอร์เชนจ 21, เอ็กเชน ทาวเวอร์, และอาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส

    

    

โดยทุกอาคารได้ร่วมดำเนินมาตรการและกิจกรรมส่งเสริมในการลดใช้พลังงานขององค์กรจนประสบความสำเร็จ

มีผลประหยัดที่ได้รับจากโครงการปีที่ 2 คิดเป็น

  • พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดลงได้ทั้งสิ้น 7,877,196 kWh/ปี
  • ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดลงได้ 30,900,455 บาท/ปี
  • ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 4,576 ตัน/ปี
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการพิจารณาตัดสินผลรางวัล ดังนี้

รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเลิศ

ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ” พร้อมเงินรางวัล สูงสุดมูลค่า 2,000,000 บาท

  • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมริชมอนด์
  • ประเภทสำนักงาน ไม่อาคารใดได้รับรางวัล

รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่นพิเศษ

ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่นพิเศษ” พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท

  • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงทพฯ
  • ประเภทสำนักงาน ได้แก่ อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

รางวัลอาคารประหยัดพลังงาน ระดับดีเด่น

ตราสัญลักษณ์ “กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด่น” รวม 10 แห่ง 

  • ประเภทโรงแรม ได้แก่ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน, โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
  • ประเภทสำนักงาน ได้แก่ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม), ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (ฟอร์จูนทาวน์), ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท), อินเตอร์เชนจ 21, เอ็กซิมแบงค์, บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ ปิ่นเกล้า(สำนักงาน) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน