รายชื่ออาคารปีที่ 3 อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า และ มหาวิทยาลัย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1

อาคารปีที่ 3 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ระดับที่ 1
อาคารประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า
1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
2 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
3 ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21
4 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
5 ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์
6 ศูนย์การค้า เดอะสแควร์
7 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 2 รามคำแหง
8 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
9 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 7 บางแค
10 ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ 8 บางกะปิ
11 ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี้
12 ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่

13

ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
อาคารประเภทมหาวิทยาลัย
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
16 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
19 มหาวิทยาลัยสยาม
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท