ดาวน์โหลด ประกวดอาคารปี 4

 แบบ B ป้ายประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ สำหรับโรงเรียน  Downloads
1 โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  2016X-Stand_B-School01.ai
2016X-Stand_B-School01.jpg
2 โรงเรียน เกษมพิทยา  2016X-Stand_B-School02.ai
2016X-Stand_B-School02.jpg
3 โรงเรียน จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  2016X-Stand_B-School03.ai
2016X-Stand_B-School03.jpg
4 โรงเรียน จันทร์หุ่นบำเพ็ญ  2016X-Stand_B-School04.ai
2016X-Stand_B-School04.jpg
5 โรงเรียน แจงร้อนวิทยา  2016X-Stand_B-School05.ai
2016X-Stand_B-School05.jpg
6 โรงเรียน เซนต์โยเซฟทิพวัล  2016X-Stand_B-School06.ai
2016X-Stand_B-School06.jpg
7 โรงเรียน เซนต์หลุยส์ศึกษา  2016X-Stand_B-School07.ai
2016X-Stand_B-School07.jpg
8 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี  2016X-Stand_B-School08.ai
2016X-Stand_B-School08.jpg
9 โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  2016X-Stand_B-School09.ai
2016X-Stand_B-School09.jpg
10 โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน  2016X-Stand_B-School10.ai
2016X-Stand_B-School10.jpg
11 โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์  2016X-Stand_B-School11.ai
2016X-Stand_B-School11.jpg<
12 โรงเรียน วัฒนพฤกษา  2016X-Stand_B-School12.ai
2016X-Stand_B-School12.jpg
13 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย  2016X-Stand_B-School13.ai
2016X-Stand_B-School13.jpg
14 โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  2016X-Stand_B-School14.ai
2016X-Stand_B-School14.jpg
15 โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี  2016X-Stand_B-School15.ai
2016X-Stand_B-School15.jpg
แบบ B ป้ายประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ สำหรับร้านสะดวกซื้อ Downloads
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
7-Eleven สาขา จรัญฯ 57
7-Eleven สาขา ตากสิน 22
7-Eleven สาขา ถนนราษฎร์พัฒนา
7-Eleven สาขา บ้านสวนกลางเมือง
7-Eleven สาขา ประชาอุทิศ 27 จุด 2
7-Eleven สาขา ปรีดี 14
7-Eleven สาขา ปาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)
7-Eleven สาขา พระราม 2 ซอย 69
7-Eleven สาขา พหลโยธิน 13
7-Eleven สาขา ราชปรารภ 8
7-Eleven สาขา วัชรพล ซอย 7
7-Eleven สาขา สำเร็จพัฒนา จุด 2
7-Eleven สาขา อินทามระ 41 จุด 2
7-Eleven สาขา อู่รถเมล์สายลวด
2016X-Stand_B-7-11.ai
2016X-Stand_B-7-11.jpg
2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Big C สาขา ซอยพูลเจริญ
Big C สาขา ซอยโพธิ์แก้ว
Big C สาขา ซอยอุดมเดช
Big C สาขา ตลาดนำไท
Big C สาขา ตลาดออเงิน
Big C สาขา บางกะดี่
2016X-Stand_B-BigC.ai
2016X-Stand_B-BigC.jpg
3. บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด
FamilyMart สาขา เคหะบางบัว 2
FamilyMart สาขา จินดานิเวศน์
FamilyMart สาขา ชานเมือง แยก 4
FamilyMart สาขา ซอยชุมชน ราม 53
FamilyMart สาขา บ้านเทพารักษ์
FamilyMart สาขา ปรีดีพนมยงค์ 45
FamilyMart สาขา พัฒนาการ 15
FamilyMart สาขา ลาซาล ปาร์ค
FamilyMart สาขา ศึกษานารี 2
FamilyMart สาขา สุขสวัสดิ์ 2 แยกนายผิน
FamilyMart สาขา สุขุมวิท 48
FamilyMart สาขา หมู่บ้าน ป.ผาสุก
FamilyMart สาขา หมู่บ้านพุฒตาล
FamilyMart สาขา หมู่บ้านเพิ่มสุข (หัวตะเข้)
FamilyMart สาขา หมู่บ้านษมาภรณ์
FamilyMart สาขา แอลพีเอ็น รามคำแหง 44
2016X-Stand_B-FamilyMart.ai
2016X-Stand_B-FamilyMart.jpg
4. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
Tesco Lotus Express สาขา แจ้งวัฒนะ 10
Tesco Lotus Express สาขา ซอยวิภาวดี 33
Tesco Lotus Express สาขา ซอยสรณคมณ์
Tesco Lotus Express สาขา ตลาดถนอมมิตร-วัชรพล
Tesco Lotus Express สาขา ตลาดสาย 2
Tesco Lotus Express สาขา ถนนเฉลิมนิมิตร
Tesco Lotus Express สาขา ถนนพุทธมณฑล สาย 2
Tesco Lotus Express สาขา ท่าข้าม
Tesco Lotus Express สาขา บัวทอง เคหะ
Tesco Lotus Express สาขา บ้านคลองสวน สมุทรปราการ
Tesco Lotus Express สาขา เพชรเกษม 63
Tesco Lotus Express สาขา แยกทศกัณฑ์
Tesco Lotus Express สาขา รัชดาภิเษก 13
Tesco Lotus Express สาขา ราชพฤกษ์ นนทบุรี
Tesco Lotus Express สาขา ลาดปลาเค้า 52
Tesco Lotus Express สาขา ลาดพร้าว 64
Tesco Lotus Express สาขา วัดเลา
Tesco Lotus Express สาขา วัดอินทราวาส
Tesco Lotus Express สาขา ศาลเจ้าพ่อเสือ รามอินทราซอย 5
Tesco Lotus Express สาขา สี่แยกหนองใหญ่
Tesco Lotus Express สาขา หมู่บ้านธารทอง วิลล่า
Tesco Lotus Express สาขา หมู่บ้านเพชรสยาม 3 (บางบอน 3)
Tesco Lotus Express สาขา หมู่บ้านวิเศษสุขนคร

2016X-Stand_B-Lotus.ai
2016X-Stand_B-Lotus.jpg
แบบ C ป้ายประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์  Downloads
2016X-Stand_C.ai
2016X-Stand_C.jpg
แบบ D ป้ายประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ สำหรับร้านสะดวกซื้อ (สำนักงานใหญ่)  Downloads
1. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 2016X-Stand_D-711.ai
2016X-Stand_D-711.jpg
2. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร้านสะดวกซื้อ Mini big C 2016X-Stand_D-bigC.ai
2016X-Stand_D-bigC.jpg
3. บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร้านสะดวกซื้อ FamilyMart 2016X-Stand_D-Family.ai
2016X-Stand_D-Family.jpg
4. บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ร้านสะดวกซื้อ Tesco Lotus Express 2016X-Stand_D-lotus.ai
2016X-Stand_D-lotus.jpg

 
Presentation สัมมนาให้ความรู้อาคารปีที่ 4
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๔
ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ    
  • ขั้นตอนการแข่งขัน
  • เกณฑ์การตัดสิน ในระดับที่ ๑ และระดับที่ ๒
  • ตัวอย่างด้านมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ดร.มานนท์ สุขละมัย
คุณณัฐวุฒิ เลาหะกาญจนศิริ
คุณณัฐวุฒิ ทันหิกรณ์
คลิกที่นี่ (4.43 MB)

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

ใบสมัคร สำหรับร้านสะดวกซื้อ แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

ใบสมัคร สำหรับโรงเรียน แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่  

 

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

 

การส่งใบสมัคร

แฟกซ์ 0-2872-5495 
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนรับจำนวนจำกัด