กิจกรรม วันที่
  • อาคารสมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์
ธ.ค.55-ก.พ.56
  • คณะทำงานตรวจสอบใบสมัครและเข้าสำรวจ ณ อาคาร
ก.พ.-เม.ย. 56
  • คณะกรรมการ ตัดสินมอบเครื่องหมายฯ รอบที่ 1 
เม.ย. 56
  • จัดงานมอบเครื่องหมายฯ รอบที่ 1
พ.ค. 56
  • อาคารที่ผ่านเกณฑ์รอบที่ 1 ส่งข้อเสนอและแผนงาน
มิ.ย 56
  • คณะทำงานตรวจข้อเสนอและเข้าตรวจสอบ ณ อาคาร
พ.ค.-ต.ค. 56
  • อาคารดำเนินการปรับปรุง
พ.ค.-ต.ค. 56
  • คณะกรรมการฯ เยี่ยมพบประเมินให้คะแนนอาคาร
 
  • คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสิน รอบที่ 2 
ธ.ค.56
  • จัดงานมอบเครื่องหมายฯ และเงินรางวัล รอบที่ 2 
ก.พ.57
 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาของโครงการ