ดาวน์โหลด ประกวดอาคารปี 5


แบบ A สำหรับอาคารปี 5 ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2

Downloads

1. โรงพยาบาลราชวิถี

ป้ายระดับ "ดีเลิศ"

ป้าย "อาคารปรับปรุง ด้านพลังงานดีเด่น"

2. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ป้ายระดับ "ดีเลิศ" 
3. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ป้ายระดับ "ดีเลิศ"
4. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ ป้ายระดับ "ดีเลิศ" 
5. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ป้าย "อาคารนวัตกรรม ด้านพลังงานดีเด่น"
6. โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)  ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
7. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
8. โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (หนองแขม) ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
9. โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
10. โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
11. อาคารธารา สาทร ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
12. อาคาร ปตท. สำนักงานพระโขนง ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
13. อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
14. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ ป้ายระดับ "ดีเด่น" 
15. ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ บางแค ป้ายระดับ "ดีเด่น" 

แบบ B สำหรับอาคารที่ขอรับการประเมินรับตราสัญลักษณ์

"กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน"

Downloads

1. บริษัท ที อาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  ดาวน์โหลด
2. เค.พี.ไอ.ทาวเวอร์  ดาวน์โหลด 
3. FamilyMart สาขากิ่งแก้ว 12  ดาวน์โหลด
4. FamilyMart สาขาโกสุม สามัคคี  ดาวน์โหลด
5. FamilyMart สาขาจรัญสนิทวงศ์ 92  ดาวน์โหลด
6. FamilyMart สาขาเจริญนคร 10  ดาวน์โหลด
7. FamilyMart สาขาเจริญผล  ดาวน์โหลด
8. FamilyMart สาขาฉลองกรุง 1  ดาวน์โหลด
9. FamilyMart สาขาเซ็นจูรี่ พาร์ค  ดาวน์โหลด
10. FamilyMart สาขาซอยศิริมิตร  ดาวน์โหลด
11. FamilyMart สาขาซอยอ่อนนุช 36  ดาวน์โหลด
12. FamilyMart สาขาตลาดมหาสิน  ดาวน์โหลด
13. FamilyMart สาขาท่าน้ำศิริราช  ดาวน์โหลด
14. FamilyMart สาขาบีทีเอส สุรศักดิ์  ดาวน์โหลด
15. FamilyMart สาขาเพชรเกษม 55/2  ดาวน์โหลด
16. FamilyMart สาขารามคำแหง 55  ดาวน์โหลด
17. FamilyMart สาขาโรงพยาบาลเจ้าพระยา  ดาวน์โหลด
18. FamilyMart สาขาลาดพร้าว 35  ดาวน์โหลด
19. FamilyMart สาขาลาดพร้าวไดร์ฟอิน  ดาวน์โหลด
20. FamilyMart สาขาลาดพร้าววิลเลจ  ดาวน์โหลด
21. FamilyMart สาขาสี่แยกคลองตัน  ดาวน์โหลด
22. FamilyMart สาขาสุขุมวิท 20  ดาวน์โหลด
23. FamilyMart สาขาสุขุมวิท 25  ดาวน์โหลด
24. FamilyMart สาขาสุรวงศ์เซ็นเตอร์  ดาวน์โหลด
25. FamilyMart สาขาหมู่บ้านเมืองแก้ว  ดาวน์โหลด
26. FamilyMart สาขาหมู่บ้านรุ่งนภา  ดาวน์โหลด
27. FamilyMart สาขาเอแบคคอนโด 2  ดาวน์โหลด
28. FamilyMart สาขาแอลพีเอ็นรามอินทราหลักสี่  ดาวน์โหลด

 
เอกสารดาวน์โหลดสัมมนาให้ความรู้
เรื่อง "เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    
 • เทคโนโลยีระบบปรับอากาศในยุค 4.0

คุณเกชา ธีระโกเมน

คลิกที่นี่ (20.4 MB)
 • ชี้แจงรายละเอียดการเข้าตรวจประเมินอาคารปีที่ 5 ระดับที่ 2 
คณะทำงาน มจธ.

คลิกที่นี่ (1.41 MB)

คู่มือประเมินอาคารปี 5

สำหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล, ประเภทศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า, ประเภทโรงแรม, ประเภทไฮเปอร์มาเก็ต, ประเภทสำนักงาน, ประเภทมหาวิทยาลัย

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี่

 
เอกสารดาวน์โหลดสัมมนาให้ความรู้
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ ๕
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Sapphire ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    
 • นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

คุณเกชา ธีระโกเมน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปรับอากาศ

คลิกที่นี่ (20.5 MB)
 • ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอาคาร 
  - ขั้นตอนการแข่งขัน
  - เกณฑ์การตัดสิน
คณะทำงาน มจธ.

File 1 คลิกที่นี่ (3.65 MB)

File 2 คลิกที่นี่ (4.62 MB)

 
ประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
MEA Energy Saving Building
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 18 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต
หัวข้อ วิทยากร ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ    
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
คุณธนิวรรธน์ ธีรบุญโรจน์ การไฟฟ้านครหลวง คลิกที่นี่ (3.27 MB)
 • ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดอาคาร
รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน ผู้จัดการโครงการ มจธ. คลิกที่นี่ (543 KB)
 • ประสบการณ์จากอาคารดีเลิศปีที่ 3 "การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม"

คุณฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คลิกที่นี่ (3.26 MB)
 • แนะนำขั้นตอนและกิจกรรมของโครงการ
คณะทำงาน มจธ. คลิกที่นี่ (1.15 MB)

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารโรงพยาบาล แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารโรงแรม แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารสำนักงาน แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารมหาวิทยาลัย แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

 ใบสมัคร สำหรับประเภทอาคารไฮเปอร์มาร์เก็ต แบบฟอร์ม PDF คลิกที่นี่ หรือฟอร์ม Excel คลิกที่นี่

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 

การส่งใบสมัคร

E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถาม โทร. 02 470 9604 ต่อ 1302, 1400