RSS
งานมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคาร EEC ACADEMY โดย นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้านครหลวง
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารสถาบันอีอีซี กรุงเทพฯ
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ACADEMY
งานมอบตราสัญลักษณ์ ให้กับ EEC ...
Detail Download