หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิคส์ควบคุมแสง คือ กระจกซึ่งใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่กำลังถูกพัฒนาให้ สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติด้านพลังงาน เช่น สัมประสิทธิ์การบังเงา และความโปร่งแสงได้ คุณสมบัติเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยการตอบสนองจากสัญญาทางไฟฟ้าหรือสัญญาณ จากสิ่งแวดล้อม

ประเภทและลักษณะการใช้งานของกระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิคส์

กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ตามกลไกที่จะส่งสัญญาณไปเปลี่ยนคุณสมบัติของกระจกดังต่อไปนี้

  • กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ Electro chromic
ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เป็นชั้น บาง ๆ หลายๆ ชึ้น ซึ่งถูกอัดอยู่ตรงกลางระหว่างกระจกธรรมดา เป็นกระจกที่เปลี่ยนสภาพเป็น กระจกทึบแสงเมื่อมีการส่งประจุไฟฟ้าผิวกระจก โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางการมองเห็นและคุณสมบัติทางความร้อนเนื่องจาก การกระทำของสนามไฟฟ้า และจะเปลี่ยนกลับเป็นสภาพเดิมอีกครั้งเมื่อสนามไฟฟ้าย้อนกลับคืน หน้าต่างสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพจากกระจกใสไปเป็นกระที่มีสีชาเพียงแค่การ ปรับสวิตช์

  • กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ Liquid Crystal
    คือ กระจกที่ตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้า โดยที่เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ผลึกของเหลวซึ่งอยู่ระหว่างบานกระจกสองชึ้นจะเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ขณะเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าผนึกของเหลวจะกระจัดกระจายตัวกัน และทำ ให้กระจกมีสภาพเป็นกระจกทึบแสงการปรับเปลี่ยนระหว่างสองสภาวะจะเกิดขึ้น เกือบทันทีทันใด โดยคุณสมบัติทางแสงของกระจกจะเกือบเหมือนกันในทั้งสองสภาวะยกเว้นการกระจาย แสง สัมประสิทธิ์การบังเงาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ส่วนการมองเห็นผ่านกระจกนั้นจะเปลี่ยนจาก 75% สำหรับสภาวะเปิดลงมาเป็น 67% สำหรับสภาวะปิด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของการใช้งานระหว่างสภาวะเพียงเล็กน้อย และต้องใช้พลังงานคงที่เพื่อ ที่จะรักษาสภาวะกระจกที่ใสเอาไว้ กระจกประเภทนี้จึงไม่ให้ผลในการประหยัดพลังงาน

  • กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ Thermo chromic
    คือ กระจกที่ตอบสนองต่อปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์ (อุณหภูมิ) โดยกระจกจะลดการปล่อยผ่านของพลังงานแสงอาทิตย์ตามอุณหภูมิของกระจกที่สูง ขึ้น โดยทั่วไปกระจกแบบนี้สามารถประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศอย่างเห็นได้ชัด โดยการลดภาระความร้อนของรังสีจากแสงอาทิตย์โดยอัตโนมัติเมื่ออากาศภายนอก ร้อน เนื่องจากกระจกแบบนี้จะสูญเสียความโปร่งใสเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาวะขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะสมสำหรับติดตั้งเป็นกระจกบนหลังคามากกว่าติดตั้งเป็นกระจก หน้าต่างู


  • กระจกหน้าต่างอิเลคทรอนิกส์แบบ Photo chromic
    คือ กระจกที่เปลี่ยนสภาพเป็นสีเข้มจัด ตามปริมาณแสงอาทิตย์ วัสดุที่ใช้จะมีสีเข้มมากขึ้นเมื่อระดับของแสงสว่างที่ตกลงบนกระจกเพิ่มมาก ขึ้น ซึ่งได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางสำหรับการทำแว่นกันแดดมาหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้กับหน้าต่างนั้น ยังไม่ประสบผลสำเร็จนัก อุปสรรคอย่างหนึ่ง คือ ราคา และความยากในการผลิตสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และขีดจำกัดในการประยุกต์ใช้เนื่องจากกระจกแบบ Photo - Chromic จะเหมาะสำหรับการควบคุมแสงโดยตรงที่เข้าตา แต่ไม่ได้ควบคุมรังสีจากแสงอาทิตย์หรือการลดลงของความร้อนที่ได้รับ ขณะที่แสงที่ตกกระทบกระจกและภาระการทำ ความเย็นไม่จำเป็นต้องขึ้นพร้อมกัน

การประยุกต์ใช้งาน

ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กันของ ส่วนต่างๆ ในอาคาร ดังนี้
• กระจกในแนวตั้งและหลังคาสำหรับการควบคุมรังสีจากแสงอาทิตย์ในทุกสภาพอากาศ
• การควบคุมแสงโดยตรงที่เข้าตา
• การป้องกันความร้อน
• การจัดการแสงสว่างในเวลากลางวัน
• กระจกสำหรับการโฆษณาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้เป็นช่องกระจกสำหรับแสงสว่างที่หลังคา กระจกยานพาหนะ ห้องกระจกสำหรับปลูกต้นไม้


อ้างอิง : www.dede.go.th/displaycenter/commercial-building.php?sub=2