รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการตอบแบบสอบถามโครงการฯ ทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ และจะจัดส่งของรางวัลไปให้ตามรายละเอียดที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนทำแบบสอบถามคะ
ทั้งนี้ ทางโครงการขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะนำคำแนะนำต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคตคะ
สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำแบบสอบถาม ก็ยังสามารถเข้ามาทำได้อยู่นะคะ
ทำแบบสอบถาม คลิกที่นี่ ขอบคุณคะ