งานมอบตราสัญลักษณ์ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน” ให้กับอาคาร EEC ACADEMY โดย นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม การไฟฟ้านครหลวง
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคารสถาบันอีอีซี กรุงเทพฯ 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่